Cà dữ*

 dừ,  (trái) lòng,  trời

Salanum ferox L. (S. lasiocarpum Đun.)

Họ  ‘- Solanaceae

Phân bố: Hà Nội, Nghệ An (Quỳ Châu, Kẻ Bọn), Kon Tum (Sa Thầy, Đắk Pook), Gia Lai (Chư Prông, Kon Hà Nừng), Đắk Lắk (Buôn Ma Thuột), Đồng Nai (Biên Hòa, Định Quán), Tp. Hồ Chí Minh, An Giang (Châu Đốc).

Mùa hoa quả: Tháng 6 – 11.

Công dụng: Chữa đau răng (hạt); sốt về đêm, ghẻ, các vết đứt, bìu dái đau (rễ).