Cao hùng balansa

Lá lệch nhẵn, Rau pơ la

Elatostema balansae Gagnep. (Elatostema platyphyllum Wedd. var. balansae (Gagnep) Yahara)

Họ Gai – Urticaceae

Phân bố: Cao Bằng, Lạng Sơn (Cai Kinh, Thanh Muội), Hà Nội (Ba Vì),Ninh Bình.

Mùa hoa quả. Tháng 1-4.

Công dụng. Chữa đinh độc và ngoại thương (cành lá).