Chà là nhỏ*

Chà là núi, Muồng muồng

Phoenix loureiri Kunth. var. humilis (Becc.) S. C. Barow.(Phoenix humilisRoyle, P. loureiri Kunth)

Họ Cau – Arecaceae

Phân bố: Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng (Đơn Dương, Di Linh).

Mùa hoa quả: Tháng 10 – 5 năm sau.

Công dụng: Chữa đòn ngã tổn thương, đau nhức (rễ); chữagỉang mai(bao chung); đái dầm ở trẻ em, nứt da, ỉa chảy, giã rượu (thịt quả); làm thuốc gây mọc tóc (hạt).