Chua me lá me*

Sinh diệp mắc cỡ, Mắc cỡ tàu dù, Ta lang .

Biophytum sensitivum (L.) DC. (Oxalis sensitiva L.)

Họ Chua me đất – Oxalidaceae .

Phân bố: Sơn La (Mường La, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu), Lạng Sơn (Thanh Muội) Hòa Bình (Cao Phong, Lạc Sơn, Mai Châu), Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình (Chợ Ghềnh), Thanh Hóa (Phong Y), Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế (Nong), Đà Nẵng, Kon Tum (Sa Thầy, Mô Ray), Ninh  Thuận ( Ná), Đồng Nai (Mù Xoài).

Mùa hoa quả: Tháng 5 – 10.

Công dụng: Chữa cảm sốt, nóng ruột, xót ruột, viêm một tiêu chảy, ho ra máu. dân ra máu (thân, lá),mụn nhọt (hạt), sỏi thận (rễ), làm thuốc lợi tiểu (lá), lợi tiêu hóa (tro cây).