Chút chít*

Dương để wallich

Rumex wallichii Meisn. in DC. .

Họ Rau răm – Polygonaceae

Phân bố: Lào Cai (Sa Pa), Sơn La (Sông Mã, Mộc Châu), Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Lâm Đồng (Đà Lạt)

Mùa hoa quả: Tháng 2 – 6

Công dụng: Chữa hắc lào, ghé, lở ngứa mụn nhọt, làm thuốc nhuận tràng (rễ, lá).