Cỏ mủ*

Trạng nguyên tuyển tròn, Trạng nguyên bò, Trạng nguyên lá khác, Có sữa khác lá, Đại kích dị diệp

Euphorbia heterophylla L. (Poimettia heterophylla (L.) Klotzsch & Garcke, Euphorbia prunifolia Jacq)

Họ Thầu dầu – Euphorbiaceae

Phân bố: Trồng phổ biến ở khắp nơi.

Mùa hoa quả: Tháng 8 – 10.

Công dụng: Chữa sốt rét, cam tích (rễ); làm thuốc xổ (lá); kinh nguyệt quá nhiều, họ do phong hàn, đòn ngã tổn thương, ngoại thương xuất huyết, gãy xương (cả cây).