Cỏ sữa hoa không cuống

Chùm bo, Tàm đậu thất

Euphorbia sessiliflora Roxb.

Họ Thầu dầu – Euphorbiaceae

Phân bố: Phú Yên, Khánh Hòa (Nha Trang), Ninh Thuận (Bà Râu), Đồng Nai (Biên Hòa, Núi Lu).

Mùa hoa quả: Tháng 3.

Công dụng: Chữa phong thấp đau nhức, đòn ngã tổn thương, gãy xương, đau lưng gối, bỏng lửa, bóng nước, mụn nhọt (cả cây).