Cô tòng*

Cô tòng đuôi lươn, Ngũ sắc, Vàng bạc trổ

Codiaeum variegatum (L.) Blume (Croton variegatum L.)

Họ Thầu dầu – Euphorbiaceae

Phân bố. Nhập trồng làm cảnh ơ khắp nơi

Công dụng: Bó gãy xương (lá); dùng làm thuốc ra mồ hôi (thân); chữa dạ dày co thắt, làm thuốc tẩy (rễ).