Cỏ vàng hoa thưa

Hoàng đầu ít hoa

Xyris pauciflora Willd. (Xyris maritima T. Koyama, X. bancana auct., X oreophila auct.)

Họ Hoàng đầu – Xyridaceae

Phân bố: Quảng Ninh (Quảng Yên, Tiên Yên), Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang (Phủ Lạng Thương), Phú Thọ (Phú Hộ), Vĩnh Phúc (Phúc Yên, Tam Đảo), Hải Hưng (Chí Linh), Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng (Đà Lạt), Khánh Hòa (Cam Ranh), Ninh Thuận ( Ná), Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang (Phú Quốc).

Mùa hoa quả: Tháng 6 – 2 năm sau.

Công dụng: Chữa bệnh ghẻ ngứa (giới tiên) (cả cây).