Cúc lá muối

Cremanthodium rhodocephalum Diels

Họ Cúc – Asteraceae

Phân bố: Lào Cai (SaPa).

Mùa hoa quả: Tháng 8 – 10.

Công dụng: Chữa bị thương, gãy xương (cả cây).