Cúc sao trắng

Aster albescens (DC. ) Hand. -Mazz. (Amphirhapis albescens DC. )

Họ Cúc – Asteraceae

Phân bố: Lai Châu, Lào Cai (Sa Pa).

Mùa hoa quả: Tháng 8, quả: đến tháng 12

Công dụng: Chữa phong nhiệt, cảm mạo, sưng amygdal, vrêm khí quản, mụn nhọt sưng độc,  rắn cắn, ong đốt; giúp thanh nhiệt, giải độc (cả cây)