Cùm rụm nhọn

Cườm rụng nhọn

Ehretia acuminata R. Br. (Cordia thyrsiflora Sieb. & Zucc. )

Họ Vòi voi – Boraginaceae

Phân bố: Hà Nội, Hà Nam, Tp. Hồ Chí Minh; có khi trong làm cây lấy bóng mát.

Mùa hoa quả: Hoa tháng 3 – 4, quả: tháng 5 – 7.

Công dụng: Chữa cảm mạo, đau nửa đầu (lá); đòn ngã tôn thương, gãy xương, sưng đau, mụn nhọt sưng đỏ (gỗ); viêm ruột, ỉa chảy (vỏ thân)