Dâu rượu*

Myrica esculenta Buch.-Ham. ex D. Don (Myrica sapida Wall.)

Họ Thanh mai – Myricaceae

Phân bố: Cao Bằng (Nguyên Bình), Quảng Ninh (Tiên Yên), Quảng Bình, Kon Tum (Đắk Glei, Đắk Chong; Kon Plông, Măng Cành), Gia Lai (Mang Yang, Đắk Đoa), Lâm Đồng (Đà Lạt, Lang Bian).

Mùa hoa: Hoa Tháng 11 – 1 năm sau, quả: Tháng 3 – 5.

Công dụng: Chữa rối loạn tiêu hóa, ỉa chảy, lỵ (quả); ra mồ hỏi liên tục ở chân (hạt); đụng giập, loét, các bệnh về da và ngộ độc asen (vỏ thân, vỏ rễ).