Dây chăng ba

Đậu mèo ngắt đoạn, Móc mèo gián đoạn

Mucuna interrupta Gagnep.

Họ Đậu – Fabaceae

Phân bố: Thừa ThiênHuế, Khánh Hòa (Nha Trang), Ninh Thuận ( Ná), Tây Ninh, Đồng Nai (Định Quán, Tân Phú), Tp. Hồ Chí Minh.

Mùa hoa quả: Tháng 3 – 7

Công dụng: Chữa rắn cắn (hạt).