Dây thìa canh thối

Lõa ti thối

Gymnema foetidum Tsiang

Họ Thiên lý – Asclepiadaceae

Phân bố: Đắk Lắk (Krông Pắc, Hòa Phong).

Mùa hoa quả: Hoa tháng 7 – 8, quả: Tháng 9 – 11

Công dụng: Dùng chữa đòn ngã lao tổn, phong thấp đau xương, thận hư đau lưng, viêm thủ động thai, cảm mạo, bể kinh, thống kinh (rễ).