Đỗ quyên hoa nhỏ

Rhododendron micranthum Turcz.

Họ Đỗ quyên – Ericaceae

Phân bố: Lào Cai (SaPa).

Mùa hoa quả: Tháng 4 – 5.

Công dụng: Chữa viêm nhánh khí quân, bệnh lỵ, sản hậu đau mình mấy và gãy xương (cành lá, hoa)