Độc hoạt đuôi trâu

Ngưu vĩ độc hoạt

Heracleum hemsleyanum Diels

Họ Hoa tán – Apiaceae

Phân bố: Cây nhập trồng ở SaPa Lào Cai.

Công dụng: Chữa phong hàn, đau lưng, tê mỏi chân tay, viêm khí quản mạn tinh, đau đầu, đau răng (thân rễ)