Dọc khế*

 muối quả mỏng, Giáng lệ, Bê ban

Cipadessa baccifera (Roth) Miq. (Melia baccifera Roth, Cipadessa fiuticosa Blume)

Họ Xoan – Meliaceae

Phân bố: Sơn La (Mộc Châu), Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình (Mường Thôn), Kon Tum (Đắk Glei, Đắk Chong), Lâm Đồng (Đà Lạt, Đơn Dương, Di Linh, Lang Hanh).

Mùa hoa quả: Tháng 3 – 9.

Công dụng: Chữa tê thấp, ghẻ (lá).