Đồi

Bí đặc, Quả dồi, Xúc xích

Kigelia africana (Lam.) Benth. (Bignonia africana Lam., Crescentia pinnata Jacq., Kigelia pinnata (Jacq.) DC.)

Họ Núc nác – Bignoniaceae

Phân bố: Cây trông ở Hà Nội và một số địa phương khác.

Công dụng: Chữa lở loét (quả); tê thấp (rễ); lỵ, bệnh hoa liễu (vỏ thân); làm thuốc tẩy (quả).