Đom đóm*

Bọ nét, Bọ nẹt lá bầu dục, Sói dại, Sóc dại

Alchornea rugosa (Lour.) Muell.-Arg. (Cladodes rugosa Lour., Alchornea javensis Muell.-Arg, A. hainanensis Pax ex Hoffm.)

Họ Thầu dầu – Euphorbiaceae

Phân bố: Rải rác ở các tỉnh thuộc vùng núi thấp và trung du.

Mùa hoa quả: Tháng 3 – 6.

Công dụng: Làm thuốc nhuận tràng, tẩy (hạt).