Mã bột hình lê

Lycoperdon pyriforme Schaeff.z Pers.

Họ Nấm mã bột – Lycoperdaceae

Phân bố: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Công dụng: Chữa sưng amygdal, viêm họng, nôn ra máu, ngoại thương xuất huyết, lở sưng có mũ, dạ dày xuất huyết; tỷ lệ ức chế với S – 180 và Esc đạt tới 100% (thể quả).