Mây rút

Mây nước, Mây đó, Mây thơm, Mây nước pierre

Daemonoropsjenkinsiana (Grifil) Mart. (Daemonorops margaritae (Hance) Becc., D. pierreana Becc.)

Họ Cau – Arecaceae

Phân bố: Quảng Ninh (Hà Cối), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên), Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (Huế) Lâm Đồng (Đơn Dương, Lạc Dương), Phú Yên, Khánh Hòa (Ninh Hòa, Vọng Phu, Nha Trang), Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai (Biên Hòa), Kiên Giang (Phú Quốc).

Mùa hoa quả. Hoa tháng 6 -10, quả tháng 11 – 2 năm sau.

Công dụng: Chữa giun đũa, giun móc, tiểu tiện nóng buốt và đau răng (thân)