Rêu lá to màu hồng

Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. (Mnium roseum Hedw., Bryum roseum (Hedw.) Corom.)

Họ Rêu thật – Bryaceae

Phân bố: Chỉ mới gặp ở Lâm Đồng (Đà Lạt).

Công dụng: Chữa đau thắt tìm, trong lòng kinh sợ, tim đập nhanh vì loạn nhịp, thần kinh suy nhược (cả cây).