Sài đất*

Sơn cúc bò, Sơn cúc trung quốc, Ngổ núi, Hùng trám, Cúc nhám

Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. (Solidago chinensis Osbeck, Verbesina calendulacea L,, Wedeliacalendulacea (L.) Less.)

Họ Cúc ~ Asteraceae

Phân bố: Sơn La (Sông Mã, Mộc Châu), Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang› Vĩnh Phúc Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quãng Tri, TP. Hồ Chí Minh Long An; nhiều nơi trồng làm thuốc.

Mùa hoa quả: Tháng 3 – 6.

Công dụng: Dùng nhiều trong các trường hợp tiêu độc, chữa mụn nhọt, lở loét rôm sảy (toàn bộ phần thân mang lá).