Tag Archives: ngất

Chuỗi tiền*

Đồng tiền, Váy tê tê đẹp, Tràng quả đẹp, Bài tiền thảo, Xìa tiền Phyllodium pulchellum (L.) Desv. (Hedysarum pulchellum L., Desmodium pulchellum (L.) Benth., Meibomia pulchella (L.) Kuntze) Họ Đậu – Fabaceae Phân bố: Phổ biến ở khắp nơi. Mùa hoa quả: Tháng 2 – 6. Công dụng: Chữa cảm sốt, sốt rét, phong thấp, đòn ngã tổn thương (cả cây); xuất huyết, […]