Tag Archives: Vàng bạc trổ

Cô tòng*

Cô tòng đuôi lươn, Ngũ sắc, Vàng bạc trổ Codiaeum variegatum (L.) Blume (Croton variegatum L.) Họ Thầu dầu – Euphorbiaceae Phân bố. Nhập trồng làm cảnh ơ khắp nơi Công dụng: Bó gãy xương (lá); dùng làm thuốc ra mồ hôi (thân); chữa dạ dày co thắt, làm thuốc tẩy (rễ).