Thích năm thùy

Acer oliverianum Pax

Họ Thích – Aceraceae

Phân bố: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang.

Công dụng: Chữa đau bụng, ung nhọt, sưng lở (cành và lá).