Thông lông gà*

Thông nàng, Bạch tùng; May hương (Tày); Savat, Songo (dân tộc ít người ở Quảng Trị); Nori, Tran (dân tộc ít người ở Lâm Đồng); Ngo ri, Sri, Via panh, Ca do, O ri (dân tộc ít người ở Khánh Hòa)

Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub. (Podocarpus imbricatus Blume)

Họ Kim giao – Podocarpaceae

Phân bố: Rất rộng, ở nhiều vùng đồi núi thấp và trung bình, từ Lào Cai, Sơn La, Bắc Giang (Lục Nam), Quảng Ninh qua Quảng Bình, Quảng Trị (A Lưới), Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đến Kon Tum (Sa Thầy), Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng (núi Bì Đúp) và Ninh Thuận.

Mùa hoa quả: Tháng 1 – 10.

Công dụng: Chữa cám, bệnh ngoài da (cả cây).