Xà bông

Cỏ phồng

Sphenoclea zeylanica Gaertn. (Rapinia herbacea Lour.)

Họ Xà bông – Sphenocleaceae

Phân bố: Quảng Ninh (Móng Cái, Tiên Yên), Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội (Hà Đông), Ninh Bình (Phúc Nhạc), Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa (Nha Trang), Bình Thuận (phan Thiết), Tp. Hồ Chí Minh (Gia Định, Chợ Lớn, Phú Mỹ), Kiên Giang (Phú Quốc), Cà Mau.

Mùa hoa quả: Tháng 5 – 7.

Công dụng: Chữa rắn cắn (cả cây).