Cói quạt*

Thùy trúc, Lát dù

Cyperus flabelliformis Rottb. (Cyperus alternifolius L. spp. flabelliformis(Rottb.) Kuk.)

Họ Cói – Cyperaceae

Phân bố: Tuyên Quang (Hàm Yên), Hà Nội, Hà Nam (Kim Bảng), Lâm Đồng (Đà Lạt), Tp. Hồ Chí Minh.

Mùa hoa quả: Tháng 1 – 2

Công dụng: Chữa sỏi thận, bệnh ứ huyết gây đau, vết thương, làm thuốc giải nhiệt (cả cây).