Hồ hoa tré*

Cây sữa trên

Hoya pubens Cost.

Họ Thiên lý – Asclepiadaceae

Phân bố: Lạng Sơn, Hà Nam (Kiện Khê, Võ Xá), Ninh Bình, Lâm Đồng (Đà Lạt),

Công dụng: Làm thuốc lợi sữa (cả cây).