Sung trườn lá nhỏ

Ngải trườn

Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex Smith var. impressa (Benth.) Com. (Ficus impressa Benth., F.leucodermis Hand,-Mazz. var. saxicola Hand.-Mazz., F. Ieucodermis sensu Gagnep.)

Họ Dâu tằm – Moraceae

Phân bố; Hà Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam (Kiện Khê), Ninh Bình.

Mùa hoa quả: Tháng 5 – 10.

Công dụng: Dùng làm thuốc khư phong trừ thấp (rễ) và chữa trĩ nội, đái ra máu (quả).